Giriş sayfanız yapın | Favorilerinize Ekleyin Müşteri Hizmetleri  | Sanayi | Anasayfa  | Giriş |  Hesap Aç  | 

İletişim Bilgilerimiz

  Makro Teknik Malzeme ve Makina San. Dy?. Tic. Ltd.
Adres Ykitelli OSB Triko Center M8 Blok No : 159 34290 Ba?ak?ehir / YSTANBUL
Telefon 0212 671 13 15
Faks 0212 671 55 95
İletişim Merkezi
Offline

  Seçilenler İçin   İletişim Kur      SMS Gönder 
Galeri Göster   Liste Göster
Sayfada Ürün

Aberlink CMM Aksesuarlary
Aberlink 3 Boyutlu Koordinat Ölçüm Cihazlaryna (CMM) ait aksesuar seçenekleri :

 

 

Joystik Seçenekleri
 

   
Aberlink CNC koordinat ölçüm cihazlarynda
kullanylan standart Joystik. Kullanymy kolay,
sade ve en yakyn teknoloji markette
bulabilece?iniz bir ürün.
 
 
DEVA firmasynyn geli?tirdi?i bu joystik, dokunmatik LCD ekrana sahiptir. Bilgisayara gitmeden ve fare kullanmadan, ekran üzerinden programy ve cihazy kontrol edebilirsiniz.
 
Prop Ba?ly?y Seçenekleri
TP8 Manuel prob ba?ly?y
 
MH20i Yndeksli (15°) manuel prob ba?lly?y
 
RTP20 Yndeksli (15°) otomatik prob ba?lly?y
 
PH10T/M Motorize Prob Ba?ly?y
7.5° ile her yöne dönebilen bu probu
kullanmak istedi?iniz pozisyonda kalibre
ederek kullanabilirsiniz.
 
PH20 Motorize Prob Ba?ly?y
Aberlink CCD Kamera
Renishaw firmasynyn geli?tirdi?i 5 eksenli
bu yeni ürün, indekslemeye ihtiyaç duymaz.
1° açy ile her tarafa dönebilir. Sadece 1
pozisyonda kalibre etmeniz yeterlidir.
Ölçüm yaparken di?er problarda oldu?u gibi cihazyn eksenleri hareket etmez, probun ucu hareket eder. Bu özellikleri ile çok hyzly ölçüm yapmak mümkün hale gelir.
Aberlink’in geli?tirdi?i bu kamera 3 MP çözünürlü?e sahip telesentrik bir kameradyr. Opsiyonel olarak CMM cihazlaryna takylyr. LED aydynlatmasy ile mükemmel görüntü verir.
Aberlink 3 Boyutlu Ölçüm Programy
Aberlink 3D ölçüm programy manuel ve CNC CMM’ler için geli?tirilmi? ve yaygyn hale gelmi?tir. Günümüzde profil projektör, kameraly ölçüm sistemleri ve kollu 3D CMM cihazlary ile kullanylmaktadyr. Bu kadar yaygyn hale gelmesinin nedeni, görselli?i, kullanym kolayly?y ve programyn Türkçe çaly?masydyr. Grafik ekrany sayesinde, Ölçülen her ?ey ekrana çizilir, operatör CAD programlarynda oldu?u gibi bu çizimler üzerinden bir fare tyklamasy ile ölçüm alyr. Programyn bu kadar kolay olmasy  operatörün e?itim süresini kysaltyr, maliyeti dü?ürür.
 
ÖLÇÜM ÖZELLYKLERY
PROGRAM ARAÇLARI
RAPORLAMA
• Otomatik ölçüm rutinleri
• Güçlü interaktiif grafik ekran
• Otomatik element algylama
• 2D ve 3D ölçümler
• Geometrik özellik ölçümü
• Serbest tarama özelli?i
• DXF veri alma ve aktarma
• Yeni element olu?turma
• Akylly özellik görüntüleme
• Tolerans girebilme
• Dijital okuma (DRO)
• Programlama özelli?i
• Çek ve byrak program editörü
• Programy herhangi bir yerden ba?latma
• Sadece bir elementi ölçme
• Basit obje tabanly programlama
• Programlama bilmenize gerek yok
• Otomatik çoklu parça ölçümü
• Programlara ?ifre koyma
• Otomatik güvenli alan olu?turma
• Element kopyalama
• Teknik resimdeki gibi raporlama
• Basit Geçer/Geçmez raporu
• Form çizim raporu
• Ölçüm özet raporu
• Tablolu raporlama
• Grafik olarak raporlandyrma
• Çek ve byrak raporlama
• Gerçek zamanly SPC (YPK)
• Çoklu görüntü raporlama
• Excel ‘e aktarma
• DXF olarak aktarma
• Geçmi? verileri raporlama 
 
CYHAZ DESTE?Y
PROB DESTE?Y
• Manuel ve CNC cihazlar
• Koordinat ölçüm cihazlary (CMM)
• Görüntülü ölçüm sistemleri
• Kollu Ölçüm cihazlary
• Kameraly ölçüm cihazlary
• Profil projektörler
• Manuel prob ba?lyklary
• Otomatik prob ba?lyklary
• Sabit Problar
• Motorize Prob ba?lyklary
• Prob de?i?tirme istasyonu
• Dokunmatik problar
• Görüntüleme ve video problar
 
Aberlink CAD Kyyaslama Modülü

CAD Kyyaslama Modülü
Aberlink CAD kyyaslama modülü, opsiyonel bir program olup, Aberlink 3D ölçüm program ile birlikte çaly?yr.
Bu program sayesinde, normal yollarla ölçülemeyecek kompleks parçalar, CAD modeli üzerinden ölçülebilir.
6 Noktadan parça do?rultma fonksiyonu ile, yüzey, do?ru ve daire olmayan parçalary bile ölçmek mümkündür.
Best – fit sayesinde parça üzerinden alynan noktalaryn, CAD modeli üzerinde olup olmady?y görüntülenir. Verilen toleransa göre, sapmalar yazyly ve farkly görüntülenir.
   
 
CAD FORMATLARI
 
• IGES ve STEP veri okuma
• DXF veri aktarma
• Modeli yeniden boyutlandyrma
 
DO?RULTMA
• Nokta bulutu best-fit
• Element best-fit
• Best-fit synyrlamasy
 
RAPORLAMA
• CAD üzerinden etiketleme
• Renkli sapma de?erleri
• CAD üzerinde renkli noktalar
• De?i?tirilebilir renk seçenekleri
• Birden fazla görüntüyü raporlama
• Tablolu raporlama
• Verileri Excel’e aktarma
CAD resmi ile veya tablo halinde raporlama. 
Renishaw CMM Problary

Renishaw CMM Problary listesi ve seçenekleri a?a?ydaki gibidir.

Daha ayryntyly resimler için Renishaw sitesine bakabilirsiniz.

 

 

Aberlink CMM Axiom Too
Axiom too modeli manuel 3 boyutlu koordinat ölçüm cihazlary (CMM), kalite kontrol için uygun fiyatly çözümler sunar. Laboratuar ortamynda ve üretim sahasynda kullanylmak üzere tasarlanmy?, yüksek kalitedeki bu cihazlaryn kullanymy kolaydyr. 3 boyutlu ölçüm cihazyna sahip olmak isteyen ve kysytly bütçeye sahip olan bir firma veya kurulu?, daha sonra bütçesi uygun oldu?unda cihazy CNC’ye dönü?türebilir.
Axiom too CNC boyutlu koordinat ölçüm cihazlary (CMM), fiyat performans açysyndan seri ölçümler için idealdir. Cihaz CNC olmasyna ra?men, RENISHAW marka manuel, indeksli manuel veya motorize prob kafalary, kullanycynyn bütçesine uygn bir konfigürasyon olu?turmasyny sa?lar. Kamera opsiyonu sayesinde prob ile ölçülemeyen ve profil, görüntü ölçümü gerektiren parçalaryn da bu cihazda ölçülmesi sa?lanmy? olur. Bu tür parçalar için ayryca bir profil projektör veya kameraly ölçüm sistemi almanyza gerek kalmaz.

 
GENEL ÖZELLYKLER
Güvenilir yüksek hassasiyette 3 boyutlu kontrol
Kullanymy kolay Aberlink 3 boyutlu ölçüm programy (?imdi birçok marka bu yazylymy OEM olarak kullanmakta)
Çok kysa sürede e?itim imkany (Operatörün daha önce hiçbir e?itimi yoksa bile, manuel cihazlar için 1 gün, CNC cihazlar için 2 gün yeterlidir.)
Yleri teknoloji ürünü hava yastyklary, en güncel malzeme teknolojisi kullanylarak üretilmektedir.
E?de?er cihazlara göre çok daha az yer kaplar.
Her eksen için hassas hareket kollary ve kilitleme mekanizmasy.
Laboratuar ortamynda ve üretim sahasynda kullanylabilmektedir. 
Çok yönlü Renishaw prob seçenekleri ve aksesuarlary
Stabil olmayan ortamlar için sycaklyk kompanzasyon sistemi
Uygun fiyata CNC’ye dönü?türme.
Y ekseninde 600 mm ile 1500 mm arasynda farkly ebatlar.
Opsiyonel kamera sistemi ile temassyz ölçüm.
Opsiyonel ergonomik ve dokunmatik 3D joystik.
Motorize prob kafalary ile birlikte prob de?i?tirme ünitesi ücretsiz.

Aberlink CMM Zenith Too
Zentih too CNC 3 boyutlu koordinat ölçüm cihazlary (CMC), fiyat performans açysyndan ideal bir çözümdür. Cihaz (CMM), olmasyna ra?men,RENISHAW marka manuel, indeksli manuel veya motorize prob kafalary, kullanycynyn bütçesine uygun bir konfigürasyon olu?turmasyny sa?lar. Kamera opsiyonu sayesinde prob ile ölçülemeyen ve profil, görüntü ölçümü gerektiren parçalaryn da bu cihazda ölçülmesi sa?lanmy? olur. Bu tür parçalar için ayryca bir profil projektör veya kameraly ölçüm sistemi almanyza gerek kalmaz.

 

GENEL ÖZELLYKLER

Güvenilir yüksek hassasiyette 3 boyutlu kontrol
Kullanymy kolay Aberlink 3 boyutlu ölçüm programy (?imdi birçok marka bu yazylymy OEM olarak kullanmakta)
Çok kysa sürede e?itim imkany (Operatörün daha önce hiçbir e?itimi yoksa bile, 2 günlük e?itim yeterlidir.)
E?de?er cihazlara göre çok daha az yer kaplar.
Laboratuar ortamynda ve üretim sahasynda kullanylabilmektedir. 
Yleri teknoloji ürünü hava yastyklary, en güncel malzeme teknolojisi kullanylarak üretilmektedir.
Ergonomik dokunmatik ekran 3D joystik,
Çok yönlü Renishaw prob seçenekleri ve aksesuarlary
Opsiyonel kamera sistemi ile temassyz ölçüm
Opsiyonel ergonomik ve dokunmatik 3D joystik
Motorize prob kafalary ile birlikte prob de?i?tirme ünitesi ücretsiz.

Aberlink CMM Retrofit
 
Retrofit
 
Cihazynyzy güncellemek ve verimini arttyrmak istiyorsanyz, Aberlink firmasynyn retrofit kiti tam size göre. Standart retrofik kiti, bilgisayarynyz, programynyzy, elektronik ve prob sisteminizi yenileyerek, cihazynyza yeni bir hayat verir. Manuel, CNC, köprülü veya kollu CMM cihazlarynyz, profil projektörleriniz, kameraly ölçüm sistemlerinizi Aberlink retrofit kiti ile güncelleyebilir, atyl haldeki cihazynyzy kurtarabilirsiniz. Renishaw ürünlerini destekleyen program ile uyum sorunu ya?amazsynyz.Kullanymy kolay ve Türkçe çaly?an Aberlik 3D ölçüm programy ile daha verimli ve kysa sürede ölçüm yapabilirsiniz.
 
Retrofit Kiti
 
• Aberlink 3D Ölçüm programy
• Bilgisayar sistemi, renkli yazycy, 19” LCd ekran
• Aberlink 3D ölçüm programy kullanym kitapçy?y
• CAD kyyaslama modülü (opsiyonel)
• PC içerisine montajly kontrol ünitesi (opsiyonel)
• Motor sürücü için güç kayna?y (opsiyonel)
• Prob sistemleri (opsiyonel)
• Yerinde kurulum ve test
• Kullanycy e?itimi
• 12 ay garanti
 
Retrofit Yapylan Cihazlardan Bazylary
 
CMM Cihazlary
Kollu Tip
CMM Cihazlary
Kameraly Ölçüm Sistemleri
Profil Projektörler
Bendix
Brown & Sharpe
Cordax
Coord3
Ferranti
IMS
ITP
Johnasson Kemco
LK
Mitutoyo
Metris Numerex Sheffield
Starrett
Wenzel
Zeiss
Faro
Romer
Garda
Cimcore
Vision Engineering
Baty
Mitutoyo
Ve di?erleri
Starrett
Baty
Mitutoyo
Ve di?erleriBu site Sanayi.biz Kurumsal Paket ile hazırlanıp yayınlanmaktadır.
Bu site; Ortak Anahtar Üyesidir.