Giriş sayfanız yapın | Favorilerinize Ekleyin Müşteri Hizmetleri  | Sanayi | Anasayfa  | Giriş |  Hesap Aç  | 

İletişim Bilgilerimiz

  Makro Teknik Malzeme ve Makina San. Dy?. Tic. Ltd.
Adres Ykitelli OSB Triko Center M8 Blok No : 159 34290 Ba?ak?ehir / YSTANBUL
Telefon 0212 671 13 15
Faks 0212 671 55 95
İletişim Merkezi
Offline

  Seçilenler İçin   İletişim Kur      SMS Gönder 
Galeri Göster   Liste Göster
Sayfada Ürün

Aberlink 3 Boyutlu Ölçüm Programy
Aberlink 3D ölçüm programy manuel ve CNC CMM’ler için geli?tirilmi? ve yaygyn hale gelmi?tir. Günümüzde profil projektör, kameraly ölçüm sistemleri ve kollu 3D CMM cihazlary ile kullanylmaktadyr. Bu kadar yaygyn hale gelmesinin nedeni, görselli?i, kullanym kolayly?y ve programyn Türkçe çaly?masydyr. Grafik ekrany sayesinde, Ölçülen her ?ey ekrana çizilir, operatör CAD programlarynda oldu?u gibi bu çizimler üzerinden bir fare tyklamasy ile ölçüm alyr. Programyn bu kadar kolay olmasy  operatörün e?itim süresini kysaltyr, maliyeti dü?ürür.
 
ÖLÇÜM ÖZELLYKLERY
PROGRAM ARAÇLARI
RAPORLAMA
• Otomatik ölçüm rutinleri
• Güçlü interaktiif grafik ekran
• Otomatik element algylama
• 2D ve 3D ölçümler
• Geometrik özellik ölçümü
• Serbest tarama özelli?i
• DXF veri alma ve aktarma
• Yeni element olu?turma
• Akylly özellik görüntüleme
• Tolerans girebilme
• Dijital okuma (DRO)
• Programlama özelli?i
• Çek ve byrak program editörü
• Programy herhangi bir yerden ba?latma
• Sadece bir elementi ölçme
• Basit obje tabanly programlama
• Programlama bilmenize gerek yok
• Otomatik çoklu parça ölçümü
• Programlara ?ifre koyma
• Otomatik güvenli alan olu?turma
• Element kopyalama
• Teknik resimdeki gibi raporlama
• Basit Geçer/Geçmez raporu
• Form çizim raporu
• Ölçüm özet raporu
• Tablolu raporlama
• Grafik olarak raporlandyrma
• Çek ve byrak raporlama
• Gerçek zamanly SPC (YPK)
• Çoklu görüntü raporlama
• Excel ‘e aktarma
• DXF olarak aktarma
• Geçmi? verileri raporlama 
 
CYHAZ DESTE?Y
PROB DESTE?Y
• Manuel ve CNC cihazlar
• Koordinat ölçüm cihazlary (CMM)
• Görüntülü ölçüm sistemleri
• Kollu Ölçüm cihazlary
• Kameraly ölçüm cihazlary
• Profil projektörler
• Manuel prob ba?lyklary
• Otomatik prob ba?lyklary
• Sabit Problar
• Motorize Prob ba?lyklary
• Prob de?i?tirme istasyonu
• Dokunmatik problar
• Görüntüleme ve video problar
 
Aberlink CAD Kyyaslama Modülü

CAD Kyyaslama Modülü
Aberlink CAD kyyaslama modülü, opsiyonel bir program olup, Aberlink 3D ölçüm program ile birlikte çaly?yr.
Bu program sayesinde, normal yollarla ölçülemeyecek kompleks parçalar, CAD modeli üzerinden ölçülebilir.
6 Noktadan parça do?rultma fonksiyonu ile, yüzey, do?ru ve daire olmayan parçalary bile ölçmek mümkündür.
Best – fit sayesinde parça üzerinden alynan noktalaryn, CAD modeli üzerinde olup olmady?y görüntülenir. Verilen toleransa göre, sapmalar yazyly ve farkly görüntülenir.
   
 
CAD FORMATLARI
 
• IGES ve STEP veri okuma
• DXF veri aktarma
• Modeli yeniden boyutlandyrma
 
DO?RULTMA
• Nokta bulutu best-fit
• Element best-fit
• Best-fit synyrlamasy
 
RAPORLAMA
• CAD üzerinden etiketleme
• Renkli sapma de?erleri
• CAD üzerinde renkli noktalar
• De?i?tirilebilir renk seçenekleri
• Birden fazla görüntüyü raporlama
• Tablolu raporlama
• Verileri Excel’e aktarma
CAD resmi ile veya tablo halinde raporlama. Bu site Sanayi.biz Kurumsal Paket ile hazırlanıp yayınlanmaktadır.
Bu site; Ortak Anahtar Üyesidir.